Akran zorbalığı ve ailelere öneriler

Tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizin okullarında da her gün çocuklar okul bahçesindeki zorbaca davranışlara maruz kalıyor; tehdit ediliyor, alay ediliyor ve eziyete uğruyor. Bazı çocuklar için zorbalık, büyümenin bir parçası olarak kabul etmeleri söylenen bir yaşam gerçeği şeklinde görülüyor. Zorbalık davranışlarını ortaya çıktıkları anda fark edip durdurmakta başarısız olunduğunda, çoğu zaman fark etmeden şiddet teşvik edilmiş olur. Zorbaca davranışların kontrol edilememesi ve buna izin vermek genellikle daha büyük ve uzun süreli şiddete yol açar. Bu durum sadece hedeflenen kurbanlara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda okulların iklimini ve tüm öğrencilerin okulda öğrenme ve başarma fırsatlarını da olumsuz etkiler.

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

UNICEF tarafından yayınlanan bir rapora göre (2018), dünya çapında 13 ila 15 yaş arasındaki öğrencilerin yarısı (yaklaşık 150 milyon) okulda ve çevresinde akranlar arası şiddete maruz kalıyor. Zorbalık, kendini kolayca savunamayan birine fiziksel veya psikolojik olarak zarar vermek için gücün kötüye kullanılmasıdır. Çocuklar arasında zorbalık, genellikle, bir veya daha fazla çocuğun diğerine karşı kasıtlı, tekrarlanan incitici eylemler ve sözler veya lakap takma, tehdit etme ve veya izole etme gibi olumsuz, eziyet verici davranışları olarak tanımlanır. Bu olumsuz eylemlere maruz kalan mağdurlar aslında zorbaları kasıtlı olarak kışkırtmazlar. Bu tür eylemlerin zorbalık olarak tanımlanabilmesi için, zorba ile mağdur arasında gerçek veya algılanan güçte bir dengesizliğin olması gerekir. Bu güç dengesizliğine çocukların fiziksel ya da zihinsel kapasite farklılıkları (zayıf- güçlü), ailenin mal varlığı (zengin-yoksul) ya da ailenin statüsü (üst düzey-düşük düzey) ya da cinsiyet farklıkları (kız-erkek) örnek olarak verilebilir. Akran zorbalığı, doğası gereği fiziksel, sözel, duygusal veya cinsel olabilir. Örneğin: Fiziksel zorbalık yumruklama, dürtme, boğma, saç çekme, dövme, ısırma ve aşırı gıdıklamayı içerir. Sözel zorbalık, incitici lakap takma, alay etme ve dedikodu gibi eylemleri içerir. Duygusal zorbalık, reddetmeyi, korkutmayı, şantaj yapmayı, karalamayı, aşağılamayı, engellilik, etnik köken veya algılanan cinsel yönelim gibi kişisel özellikleri derecelendirme/sıralama, arkadaşlıkları manipüle etme, tecrit etme, dışlama ve akran baskısını içerir. Cinsel zorbalık, teşhircilik, röntgencilik, cinsel teklifte bulunma, cinsel taciz ve fiili fiziksel temas ve cinsel saldırıyı içeren eylemlerin bazıları ya da çoğunu içerir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir