EPDK, lisans bedelleri ve katılma payı oranlarını açıkladı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), yeni yılda uygulanacak olan elektrik, şarj ağı işletmeci lisansı, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve sıkıştırılmış doğal gaz piyasalarında uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini açıkladı. Elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim ön lisansı ve OSB üretim lisansı tadil bedeli asgari 32 bin 200 lira olarak belirlendi. 

Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim ön lisansı/lisansı alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim ön lisansı, OSB üretim lisansı alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli ödenecek. 

Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için hesaplanan ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim ön lisansı ve OSB üretim lisans tadil bedelinin yüzde 10’u dikkate alınacak, ancak bu tutar bedel tablosunda yer alan lisans tadil bedelinden yani 32 bin 200 liradan az olamayacak. 

2023’te ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim ön lisansı ve OSB üretim lisansı suret çıkarma bedeli ise 6 bin 690 lira olarak belirlendi. Dağıtım lisansı ve OSB dağıtım lisansı suret çıkarma bedeli ise 6 bin 690 lira olarak uygulanacak. 

Görevli tedarik şirketleri için lisans alma bedeli 3 milyon 127 bin 400 lira olarak belirlenirken, tedarik lisansı verilecek diğer tüzel kişiler için bu tutar 1 milyon 722 bin 810 lira olarak açıklandı. Lisans yenileme ücretleri ise lisans alma bedellerinin yarısı tutarında olacak. 

Doğal gaz piyasası

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 775 bin 490 lira, iletimde 5 milyon 810 bin 900 lira, depolama 1 milyon 559 bin 160 lira, toptan satış ve dağıtımda 386 bin 830 lira, sıkıştırılmış doğal gazda 77 bin 350 lira, ihracat lisansı ise 155 bin 790 lira olarak belirlendi. 

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2023’te ödemekle yükümlü oldukları 2022 katılma payına ilişkin oran, 2022 faaliyet dönemine ilişkin düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının yüzde 0.05’i, bu piyasada faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin 2023’te ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 2002 faaliyetleri için sıfır olarak belirlendi. 

Petrol piyasası

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikramiye teslimi lisansı alma bedeli 116 bin 750 lira olarak belirlenirken, işletme lisansı alma bedeli petrokimyada 116 bin 750 lira, biyodizelde 39 bin 800 lira, işletme atık lisasında 305 bin 930 lira olacak. 

LPG piyasasında, LPG dağıtı lisans alma bedeli 1 milyon 156 bin 230 lira olarak tespit edilirken, lisans suret çıkarma bedeli ise, 7 bin 920 lira olarak açıklandı. LPG otogaz bayilik lisansı lisans alma bedeli 20 bin 360 lira olarak belirlendi. (AA)

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir