SPSS Biyoistatistik Analizlerinde Neler Yapabilir

SPSS
SPSS

SPSS Biyoistatistik; SPSS programı, 1968 yılında piyasaya çıkan bir istatiksel analiz amaçlı bilgisayar programı olmaktadır. SPSS ilk bakıldığında Excel’e benzetilmektedir ama Excel’de yapılması mümkün olmayan analizlere sahip olmaktadır.

Bu açıdan da bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. SPSS, özellikle sosyal bilimcilerin kullanım alanında olmaktadır. Sosyal bilimciler akademik çalışmalarında, anket çalışmalarında SPSS biyoistatistik programından faydalanmaktadır.

SPSS Programı

SPSS Programı
SPSS Programı

SPSS biyoistatistik ile yapılan çalışmalarda, anketlerde katılan katılımcıların demografik özelliklerinin tanımlanması, frekans ve yüzde hesaplamaları, güvenirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri yapılmaktadır. Ayrıca,

  • Yapılan anketin güvenirlik katsayısının bulunmasında
  • Faktör analizinin yapılmasında
  • Ankete katılanların cinsiyetleri, mezun oldukları okul, medeni hal gibi değişikliklere göre sayıların ve oranların bulunması
  • Bulunan değerlerin tablo, grafik gibi şekillerle gösterilmesi
  • İki veri arasında korelasyon olup olmadığının tespit edilmesi
  • Herhangi bir verinin iki seçenek arasında istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmasının tespit edilmesinde

SPSS biyoistatistik kullanılmaktadır.

SPSS Bilmek Ne İşe Yarar

SPSS Bilmek Ne İşe Yarar
SPSS Bilmek Ne İşe Yarar

İstatistik analiz şirketleri bu programı yaptıkları çalışmalarda, bazı ölçümlerinin analiz edilmesinde kullanmaktadır. Verilerin sayısal dağılımları belirlenmek istendiği zaman frekans yöntemi bu şirket çalışanları tarafından kullanılmaktadır.

Ortaya çıkan veriler ile ortalama, mod, standart sapma gibi değerlerin hesaplanmasında tanımlayıcı istatistikler kullanılmaktadır. Tanımlayıcı istatistiksel ve frekans analizi temel analizler olmaktadır ve analiz yapmak isteyenler bu işlemi kolaylıkla yapmaktadır.

İlişki ya da karşılaştırma analizi iki grup altında toplanmaktadır. Bu gruplar,

  • Parametrik olan
  • Parametrik olmayan

şeklinde adlandırılmaktadır. Burada hangi analiz yönteminin kullanılıp kullanılmayacağına bazı kriterler ile karar verilmektedir. Ana ölçüt ise, verilerin homojen ya da normal dağılıma uygun olup olmaması şeklinde olmaktadır.

Normal dağılım ve homojenlik veri sıralaması, verilerin ne kadar dağınık olduğunun göstergesi olmakta yani verilerin birbirlerine ne kadar yakın ya da uzak olduğunun bilgisini vermektedir.

SPSS biyoistatistik analiz uygulamalarında yapılan hataların başında ise geleneksel yaklaşımların kullanılması gelmektedir.

SPSS analizi yapılmadan önceki en büyük hata yanlış verilerin seçilmesi ve eksik verilerin seçilmesi olmaktadır. Ayrıca yanlış ve eksik veri seçilmesinden sonra başkasının yapmış olduğu analizin aynısını yapmaya çalışmakta bir diğer yanlış olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Okuyabilecekleriniz

Muğla Yatağan Nöbetçi Eczane!

İlgili yazılar: Aydın Buharkent Nöbetçi Eczane! Aydın Karpuzlu Nöbetçi Eczane! Aydın Pamuk…